• CE standard dcp fire extinguisher

    CE štandardný hasiaci prístroj DCP

    Popis Hasiaci prístroj so suchým práškom je naplnený hasiacim prostriedkom so suchým práškom. Suchý práškový hasiaci prostriedok je suchý a ľahko tečúci jemný prášok používaný na hasenie požiaru. Skladá sa z anorganickej soli s hasiacou účinnosťou a malého množstva prísad sušením, drvením a miešaním za vzniku jemného pevného prášku. Na uhasenie požiaru použite stlačený oxid uhličitý na vyfúknutie suchého prášku (hlavne obsahujúceho hydrogenuhličitan sodný). Kľúčové špecifikácie ...
  • Co2 fire extinguisher

    Hasiaci prístroj CO2

    Popis Kvapalný oxid uhličitý sa uchováva vo fľaši hasiaceho prístroja. Keď je funkčný, keď je stlačený tlak na fľašovom ventile. Vnútorné hasiace činidlo na báze oxidu uhličitého sa rozprašuje zo sifónovej trubice cez ventil fľaše do trysky, takže koncentrácia kyslíka v spaľovacej zóne rýchlo klesá. Keď oxid uhličitý dosiahne dostatočnú koncentráciu, plameň sa zadusí a uhasí. Súčasne kvapalný oxid uhličitý ...